Beşiktaş'tan 2019 yılı idari ve mali genel kurulu için çağrı

Beşiktaş'ın açıklamasına göre, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle düzenlenemeyen 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 18 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 25 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki düzenlenecek toplantıda, 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının idari ve mali bakımdan ibrası, ayrı ayrı oya sunulacak.

Beşiktaş'ın 2019 yılı olağan idari ve mali kurul çağrısı şöyle:

2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Derneğimizin Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18. maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca, 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Akatlar Mah., Yıldırım Oğuz Göker Cad., Gelincik Sok. No:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

18 Aralık 2021 Cumartesi günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

- Açılış
- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının Okunması
- Denetim Kurulu Raporunun Okunması
- Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 2009-2019 dönemine ilişkin hazırlanan Özel Amaçlı İnceleme Raporu ile ilgili bilgi verilmesi,
- Raporların Görüşülmesi
- 01.01.2019 - 12.05.2019 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması
- 12.05.2019 - 20.10.2019 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması
- 20.10.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arasında Görev Alan Yönetim Kurulu’nun, İdari ve Mali Bakımlardan Ayrı Ayrı İbrasının Oya Sunulması
- 2020 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Oya Sunulması
- Derneğimizin 12074 Sicil Numaralı Üyesi Sinan Vardar Hakkında Disiplin Kurulu Tarafından Verilmiş Olan Üyelikten İhraç Cezasının Bir Kez Daha Disiplin Kurulunca Gözden Geçirilmesinin Görüşülmesi ve Oya Sunulması
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış

Not: Sicil No’su 32160’e kadar olan (32160 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2019 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübümüzün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.
 
Üst Alt